Prosiding BPTP Papua Barat 2011

 Print 

Pada tahun 2011 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat melakukan seminar nasional.

File Prosiding Seminar Nasional tersebut dapat dilihat pada tautan berikut.

Prosiding Seminar Nasional 2011